logo

Søk

logo

Meny

Innføring av AutoPass-ferjekort

Minner om innføring av AutoPASS-ferjekort. Dette innebærer avvikling av ordningen med Storbrukerkort og Verdikort. Dagens verdikort kan ikke påfylles etter 31.03.2019, men kan brukes t.o.m. 30.06.2019. Periodekort fortsetter som før. Viser til info under takster på www.fosennamsos.no