logo

Søk

logo

Meny

Anløp av Edøy innstilles grunnet værforholdene lørdag

Anløp av Edøy innstilles grunnet værforholdene lørdag kl. 17:30 grunnet værforholdene. Passasjerer henvises til ferje, se frammr.no for ruteinfo.