logo

Søk

logo

Meny

Anløpsstedet Sandstad vil kun ha en operativ side fom 05.01.18 og ut uke 3 grunnet utbedring av kai.

Dette medfører at ikke begge fartøyene kan legge til kai samtidig. Reisende henstilles til å møte opp i god tid og være observant på skilting om bord relatert til hvilket fartøy som går mot Trondheim og hvilket fartøy som går mot Kristiansund.