logo

Søk

logo

Meny

Forsinkelse grunnet tekniske problemer på rute 800 avg 1630 fra Trondheim

Rute 800 avg 1630 fra Trondheim. MS Terningen må grunnet tekniske problemer returnere Trondheim og bytte fartøy. Ny avreise fra Trondheim beregnet til ca 1830. Dette innebærer at fartøyet vil være ca 2 timer forsinket på alle anløpssteder mellom Trondheim-Kristiansund.