logo

Søk

logo

Meny

Noe forsinkelse i rute fra Brekstad grunnet tekniske årsaker

Det meldes om noe forsinkelse i rute fra Brekstad til Trondheim grunnet tekniske årsaker. Passasjerer anmodes til å møte i henhold til oppsatt rutetabell.