logo

Søk

logo

Meny

Forsinkelse grunnet mye krabbelast

MS Vetlefjord melder om ca. 45 min. forsinkelse i rute grunnet mye last. Det må påregnes noe forsinkelse videre utover dagen. Passasjerer bes om å møte til normal oppsatt rutetid.