logo

Søk

logo

Meny

MS Frøyfart for MS Vetlefjord inntil videre grunnet driftsproblematikk

MS Frøyfart for MS Vetlefjord inntil videre grunnet driftsproblematikk. Dette medfører noe redusert bilkapasitet