logo

Søk

logo

Meny

Økt kapasitet torsdag 12.10 grunnet forventet stor trafikk

Grunnet stor trafikk vil både MF Ytterøy og MF Levanger trafikkere sambandet Levanger - Hokstad torsdag 12.10.17 i tidsrommet 05:50 - 13:00, og mulig videre dersom det blir behov. MF Levanger vil supplere i dette tidsrommet for å avlaste planlagt tungtransport, mens MF Ytterøy går etter vanlig rutetabell. Det vil være mulig for øvrige reisende å benytte disse avgangene, men tungtransporten vil ha prioritet.