logo

Søk

logo

Meny

AutoPASS-ferjekort Hordaland

Betalingsordning med AutoPASS-ferjekort innføres på sambandene Halhjem-Våge og Hatvik-Venjaneset fra 1. januar 2019.

AutoPASS-ferjekort blir tildelt og utsendt i forbindelse med opprettelse av AutoPASS-ferjekonto.

Inngåelse av avtale, opprettelse av AutoPASS-ferjekonto og innbetaling av forskudd skjer via www.autopassferje.no.

Mer informasjon om ordningen finnes på www.autopassferje.no

 

Avvikling av gammel ordning.

Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort stanses imidlertid 31. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte ferjeselskapet som har utstedt kortet.

Storbrukerkort forvaltes som i dag hos ferjeoperatør som utstedte kortet frem til 31.01.2019, og brukes frem til 31.03.2019.