logo

Søk

logo

Meny

Ny samarbeidsavtale skal gi økt forutsigbarhet i kollektivtrafikken

En nylig inngått samarbeidsavtale mellom AtB, NSB, Trønderbilene og Fosen Namsos Sjø skal sikre bedre korrespondanser og mer samordnet ruteinformasjon til de kollektivreisende i fylket.

AtB har et overordnet ansvar for samordning av kollektivtrafikken i Trøndelag fylke, og har sett på hvordan samarbeidet mellom tilbydere av buss-, båt- og togtjenester kan koordineres bedre uavhengig av avtaleforhold.

 

Ikke god nok flyt

Tidvis har kollektivreisende flere steder i fylket møtt utfordringer med at ulike transportører med forskjellige oppdragsgivere drifter ulike deler av kollektivtilbudet. Bakgrunnen har vært spredt ansvar og ulike krav i kontrakter.

Overfor de reisende kan det ha dreid seg om manglende korrespondanser mellom buss, båt og tog, at driftsavvik ikke varsles godt nok, slik at korrespondanser ikke overholdes eller at passasjerene må lete flere steder for å finne ruteinformasjon for hele reisen.

 

Sammen for en enklere reisehverdag

I februar signerte NSB, Trønderbilene, FosenNamsos Sjø og AtB en avtale som skal bidra til å få bukt med flere av disse utfordringene og dermed gjøre reisehverdagen enklere for mange trøndere. Avtalen innledes fra 1. mars ved at korrespondanser mellom buss, båt og tog skal annonsere.  

 

Partene har blant annet blitt enige om følgende:

  • Ruteinformasjonen til alle parter skal vise korresponderende tilbud med buss, tog, båt og eventuelt drosje.
  • Korresponderende kollektivtilbud ved avtalte omstigningspunkt skal annonseres over høyttalere.
  • Overgangstider mellom tog/buss og buss/hurtigbåt skal i alle tilfeller koordineres.
  • Endringer i rutetilbud langs kombinerte reisestrekninger skal alltid koordineres mellom partene.
  • Trafikkledelsen hos korresponderende selskap skal varsles når forsinkelser og avvik oppstår, for å sikre god informasjon og avbøtende tiltak til kundene.

– Vi setter stor pris på den utviste viljen fra transportørene som delvis har andre oppdragsgivere enn AtB, og at vi har fått på plass en avtale som sikrer smidigere og mer forutsigbare reiser for mange, sier Harald Storrønning som er direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB.

– Målet er at kundene som tidligere har opplevd utfordringer med korrespondanser, vil få en enklere reisehverdag når partene skal ha fått på plass de nye rutinene. Gjennom samarbeidet kan vi skape et mer samordnet og helhetlig kollektivnett i Trøndelag.