logo

Søk

logo

Meny

Takster Våge - Halhjem 2019

2019
Våge-Halhjem Enkeltbillett *) Forskuddsbeløp
AutoPASS ferjekort
Periodekort 
Voksen 56   1 115  (voksen)
Barn/Honnør 28     560  (barn)
        670  (student)
El bil 83    
B2 - 6 m 165 3 500  
B3 - 6,01 - 7,0 398  
B4 - 7,01 - 8,0 467  
B5 - 8,01 - 10,0 586 13 900  
B6 - 10,01 - 12,0 684  
B7 - 12,01 - 14,0 782  
B8 - 14,01 - 17,0 923  
B9 - 17,01 - 19,0 1 032 26 300  
B10 - 19,01 - 22,0 1 162  
MC 93    


Se riksregulativets pkt. 1.4 om takster for kjøretøy under 3501 kg med tilhenger.

 

Fra 01.10.2018 vil el-biler bli rabattert på lik linje med konvensjonelle kjøretøy ved bruk av rabattkort på fylkesvegferjesamband i Hordaland.
Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte den 30. august at nullutslippskjøretøy skal billetteres med 50% rabatt av taksten på konvensjonelle kjøretøy og at de skal rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med konvensjonelle kjøretøy, dvs anledning til å oppnå rabatt på opptil 75% av konvensjonelle kjøretøy.

 

*) AutoPASS-ferjekort Hordaland.

Betalingsordning med AutoPASS-ferjekort innføres på sambandene Halhjem-Våge og Hatvik-Venjaneset fra 1. januar 2019.

Mer informasjon om AutoPASS-ferjekort finner du her.

 

Avvikling av gammel ordning og refusjon av verdikort.

Vi henstiller de som sender inn verdikort til å ikke ringe angående refusjonstid, ettersom vi må ha nødvendige transaksjoner før restverdi kan utbetales. 

Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort stanses imidlertid 31. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, kan sende kortet til:

                FosenNamsos Sjø AS, "ferjekort", postboks 6225 Torgarden, 7486 Trondheim.

Sammen med ferjekortet legger du ved et utfylt skjema. Skjemaet henter du her.

Det må påregnes en karantenetid på  2 – 3 måneder før restverdien av kortet blir refundert. Karantenetiden skyldes at vi må  ha alle transaksjoner på kortet fra samarbeidende ferjeselskap før restbeløpet kan utbetales.

Viser for øvrig til pkt. 12.6.1. i Riksregulativet for ferjetakster hvor behandlingstid for refusjon av gamle verdikort er regulert.
Iflg riksregulativet skal refusjon av verdikort bli innløst i gyldighetstiden innen 6 måneder etter innlevering av kortet.

Storbrukerkort forvaltes som i dag hos ferjeoperatør som utstedte kortet frem til 31.01.2019, og brukes frem til 31.03.2019.

 

Fakturagebyr.

Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.