logo

Søk

logo

Meny

Takster Hatvik - Venjaneset 2018

2018
Hatvik-Venjaneset Enkeltbillett Verdikort Periodekort 
Voksen 36 390 835  (voksen)
Barn/Honnør 18   418  (barn)
      500  (student)
El bil 45    
B2 - 6 m 90 3 400  
B3 - 6,01 - 7,0 222  
B4 - 7,01 - 8,0 262  
B5 - 8,01 - 10,0 349 13 500  
B6 - 10,01 - 12,0 423  
B7 - 12,01 - 14,0 497  
B8 - 14,01 - 17,0 613  
B9 - 17,01 - 19,0 698 25 600  
B10 - 19,01 - 22,0 814  
MC 62    

 

Reglement for priser og rabattordningar gjeldende fra 01.03.2018 for våre ferjesamband i Hordaland finner du her 

Fra 01.10.2018 vil el-biler bli rabattert på lik linje med konvensjonelle kjøretøy ved bruk av rabattkort på fylkesvegferjesamband i Hordaland.
Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte den 30. august at nullutslippskjøretøy skal billetteres med 50% rabatt av taksten på konvensjonelle kjøretøy og at de skal rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med konvensjonelle kjøretøy, dvs anledning til å oppnå rabatt på opptil 75% av konvensjonelle kjøretøy.

 

AutoPASS-ferjekort i Hordaland.

Betalingsordning med AutoPASS-ferjekort innføres på sambandene Halhjem-Våge og Hatvik-Venjaneset fra 1. januar 2019.

Mer informasjon om AutoPASS-ferjekort finner du her.

 

Fakturagebyr.

Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.