logo

Søk

logo

Meny

 

Hufthamar - Krokeide

Interessert i jobb eller vikariat på våre fartøy? Gå til karriere og send oss en søknad.

Interessert i jobb eller vikariat på våre fartøy? Gå til karriere og send oss en søknad.

Hufthamar - Krokeide er et ferjesamband mellom kommunene Austevoll og Bergen og er hovedsamband for Austevoll kommune. Ferjeforbindelsen er en del av fylkesvei 546.

Sambandets lengde er 13 km og overfartstiden tar 35 - 38 minutter.

Det er venterom med toalett på begge ferjekaiene.

Sambandet betjenes av MF Trondheim som hovedferje og MF Marstein som B-ferje.

MF Trondheim er bygget ved Kaldnes Mek Verksted i Tønsberg og ferdigstilt i 1992.

MF Marstein er bygget ved Trønderverftet og ferdigstilt i 1989.

 

På avganger med farlig last kan dette medføre begrensinger i passasjerantall.
Hvem har prioritet?

Dette er regulert i Forskrift om transport med ferjer, utgitt av Samferdselsdepartementet, med ikrafttreden 1. april 2003. (endret ved forskrifter 24 juni 2004 og 29 juni 2010).  § 3 omhandler fortrinn:

§ 3. Fortrinnsrett

Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn.

Ferjefører eller den denne bemyndiger kan og i enkelttilfeller gjøre unntak for motorvogn med farlig last, når dette gir betydelige ulemper for mange andre som skal med ferje.