logo

Søk

logo

Meny

Trafikkmeldinger

Alle fartøyer i rute

Neste avgang (ved ordinær drift)

Lørdag, 20. Januar 2018

Husavik
  • *
Sandvikvåg
  • *

* = Neste dag

Se hele rutetabellenSe taksterÅpne kart i Google Maps

Akkurat nå

Husavik - Sandvikvåg

Fra 01.01.2018 vil Fjord1 være ny operatør i ferjesambandet

Husavik - Sandvikvåg er et ferjesamband mellom Husavik i Austevoll kommune og Sandvikvåg i Fitjar kommune.

Fra 01.01.2018 vil Fjord1 være ny operatør av ferjesambandet.

Sambandet er 6,5 km og forbinder E39 med FV 546. Overfartstiden tar ca. 20 minutter.

På Sandvikvåg ferjekai er det venterom med toalett. 

Strekningen betjenes av MF Herlaug. Ferjen er bygget ved A/S Mjellem & Karlsen, Bergen i 1973.

 

På avganger med farlig last kan dette medføre begrensinger i passasjerantall.
Hvem har prioritet?

Dette er regulert i Forskrift om transport med ferjer, utgitt av Samferdselsdepartementet, med ikrafttreden 1. april 2003. (endret ved forskrifter 24 juni 2004 og 29 juni 2010).  § 3 omhandler fortrinn:

§ 3. Fortrinnsrett

Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn.

Ferjefører eller den denne bemyndiger kan og i enkelttilfeller gjøre unntak for motorvogn med farlig last, når dette gir betydelige ulemper for mange andre som skal med ferje.