logo

Søk

logo

Meny

 • Grete Fuglem Tennås

  Adm. direktør

  Grete Fuglem Tennås er utdannet siviløkonom fra NHH og har deretter tatt Management Program på BI. Hennes yrkeserfaring er fra Ullevål sykehus som seksjonssjef økonomi, Nidar AS som både økonomisjef og produkt-/markedssjef, SINTEF MRB som leder av rådgivningsselskapets avdeling i Trøndelag, samt fra Fosen ASA som markedsdirektør. Hun kommer fra stillingen som adm direktør i Kjeldstad Hytter/divisjonssjef i Kjeldstad Holding AS. Hun tiltrådte stillingen den 28 november 2011.

  grete.tennas@fosennamsos.no

 • Sindre Grytbakk Kluken

  Økonomisjef

  Sindre Grytbakk Kluken er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 2005. Han kommer fra KPMG hvor han jobbet som revisor fra 2006 og som manager fra 2011. Han tiltrådte stillingen som økonomisjef i FosenNamsos Sjø AS i desember 2014.

  sindre.kluken@fosennamsos.no 

 • Joachim Ofstad Ness

  Teknisk sjef

  Joachim Ofstad Ness ble tilsatt som teknisk sjef fra 1. april 2012. Siden september 2010 har han vært ansatt som teknisk inspektør i selskapet. Joachim Ness er utdannet fra Sjøforsvaret, skipsteknisk linje ved Sjøkrigsskolen. Hans arbeidserfaring er fra Sjøforsvarets fartøyet samt ingeniørselskapet Reinertsen AS.

  joachim.ness@fosennamsos.no

 • Albert Jensen

  Kvalitetssjef

  Albert Jensen er utdannet fra Luftkrigsskolen og Forsvarets stabsskole. I tillegg har han kurs og videreutdanning innen kvalitetsstyring og prosjektledelse fra NTNU. Han har lang erfaring fra Luftforsvaret, bl.a. fra 131 luftving som sjef treningsskvadronen og leder kvalitetssikringsavdeling, og fra Luftkrigsskolen som kullsjef/studieleder. Han kommer fra stillingen som seksjonssjef drift og kvalitet i AtB AS og tiltrådte som kvalitetssjef i FNS 1. mars 2014.

  albert.jensen@fosennamsos.no

 • Espen Petersen

  Driftssjef

  Espen er utdannet navigatør fra Høgskolen i Ålesund og har jobbet som skipsoffiser i
  BW Gas ASA.  Deretter jobbet han i et par år i EMGS ASA som Offshore Manager før han begynte hos BOA i 2009.  Han har hatt ulike ansvarsområder i BOA, som operasjonsleder og flåtesjef. Nå sist som operasjonssjef med ansvar for all operativ drift av flytende enheter, med kontrakts utførelse-, drifts- og personalansvar. Han tiltrådte stillingen som driftssjef i FosenNamsos Sjø AS 1. oktober 2018.

  espen.petersen@fosennamsos.no 

 • Mariann Grønseth

  Mannskapssjef

  Mariann Grønseth har mange års erfaring innen HR, rekruttering samt personal- og driftsoperativ ledelse fra sine tidligere arbeidsforhold i SAS, SAS Ground Handling og Stena Drilling Management AS. Hun har gjennomgått en rekke kurs innen HR, personaljus samt ulike sikkerhetskurs innen offshore og flybransjen. Mariann kommer fra stillingen som HR konsulent i TrønderBilene as og tiltrådte som mannskapssjef i FosenNamsos Sjø AS den 27.11.2017.

  mariann.gronseth@fosennamsos.no