logo

Søk

logo

Meny

Levanger - Hokstad

Kun billettering fra Levanger siden fra 01.01.2016

Levanger - Hokstad er et ferjesamband mellom Levanger og Ytterøy. Ferjeforbindelsen er en del av fylkesvei 774 og forbinder Hokstad ferjekai på Ytterøy med fastlandet.

Strekningen er på 9,1 km og overfartstiden er på ca 35 minutter. For dette ferjesambandet er MF Ytterøy hovedferje, mens MF Levanger er supplerings- og reserveferje.

 

Oversikt over natt turer for 2021: 
For bestillingsturer ring ferja på telefon nr.: 948 60 090

Bestilling må skje senest kl. 21:00 dagen før.

10. januar

14. februar

27. februar  (Marsimartna)

14. mars

11. april

9. mai (Levangeroktetten)

13. juni

27. juni (Opera på Ytterøy)

11. juli

07. august (Levangermartna)

12. september

10. oktober

14. november

12. desember