logo

Søk

logo

Meny

Takster Levanger - Hokstad 2017 (enkel tur)

  Enkeltbillett Klippekort
Takst Takst Takst Takst
med moms ekskl. moms med moms ekskl. moms
Voksen 46 41,82 460 418,18
Barn 23 20,91 230 209,09
Honnør 23 20,91 276 250,91
B2 - 6 m 131 119,09 2 620 2 381,82
B3 - 6,01 - 7,0 318 289,09 6 360 5 781,82
B4 - 7,01 - 8,0 373 339,09 7 460 6 781,82
B5 - 8,01 - 10,0 477 433,64 9 540 8 672,73
B6 - 10,01 - 12,0 558 507,27 11 160 10 145,45
B7 - 12,01 - 14,0 649 590,00 12 980 11 800,00
B8 - 14,01 - 17,0 771 700,91 15 420 14 018,18
B9 - 17,01 - 19,0 862 783,64 17 240 15 672,73
B10 - 19,01 - 22,0 984 894,55 19 680 17 890,91
MC 79 71,82 1 580 1 436,36

Med virkning fra 01.01.2016 blir det utført billettering kun på Levanger siden.
Kunden betaler da tur/retur billett fra Levanger.

Storbrukerkort

Storbrukerkortet er et firmakort.

Storbrukerkortet er et produkt uten forhåndsdefinert strekning eller billengde.

Strekning og lengde legges inn av billettør om bord i ferge ved hver tur. Turen blir da belastet reisekonto.

Dette betyr at man kan bruke ett og samme t:kort på flere forskjellige fergestrekninger og billengder.

Storbrukerkortet gir 40% rabatt på enkeltbillett.

 

Kontakt AtB på tlfnr telefon 02820 dersom du skal bestille eller har spørsmål om Storbrukerkortet

Trykk her for bestilling på nett

 

Fakturagebyr.

Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.