logo

Søk

logo

Meny

Om oss

FosenNamsos Sjø AS er et selskap i Torghatten-konsernet med en omsetning på ca NOK 600 mill og 250 ansatte.

 

Selskapet driver sjøveis kollektivtransport i Midt-Norge med i dag 12 samband, fordelt på 7 ferjesamband og 5 hurtigbåtruter. Partrederiet Kystekspressen ANS opererer Trondheim-Kristiansund og er kontraktsansvarlig for rutene Trondheim-Brekstad og Trondheim-Vanvikan, hvor FosenNamsos Sjø AS er underrleverandør. Partrederiet er eid av hhv Fjord1 (49%) og FosenNamsos Sjø (51%), med FosenNamsos Sjø som bestyrende reder.

Selskapets hovedkontor ligger på Brattørkaia i Trondheim. FosenNamsos Sjø har stort sett langvarige kontrakter for drift av båt- og ferjesambandene. 

Selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001 standard og arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere drivstofforbruket og dermed utslippene. Myndighetenes krav til miljøvennlige fartøy gjennom anbudskontrakter oppfylles bl.a. ved innsetting av 2 nye plug-in hybridferjer i sambandet Flakk-Rørvik og 2 lavutslipps hurtigbåter i ruten Trondheim-Kristiansund.

FosenNamsos Sjø AS er et rederi med basis i 2 selskaper med lang historie.

I 2008 fisjonerte Fosen Trafikklag ASA og Namsos Trafikkselskap ASA ut sine sjøverts virksomheter fra morselskapene og etablerte egne datterselskaper.  Disse ble så slått sammen til et selskap og 11. september 2008 ble FosenNamsos Sjø AS stiftet. Dette var i forbindelse med endring av selskapsstrukturen til morselskapene og hvor Fosen Trafikklag ASA ble etablert som et rendyrket holdingselskap.  Selskapsnavnet ble endret til Fosen ASA. I 2009 ble Fosen ASA fusjonert inn i Torghatten ASA.  Under «Lenker» finner du en presentasjonsfilm om konsernet.

Fra juni 2021 ble FosenNamsos Sjø AS 100% eid av Torghatten etter at NTS ASA solgte sin eierandel.