logo

Søk

logo

Meny

 • Roger Granheim

  Styrets leder, aksjonærvalgt.

  Roger Granheim er utdannet diplomøkonom fra BI. I tillegg har han topplederprogram fra Solstrand/AFF. Han har siden november 2004 vært adm. direktør i Fosen Trafikklag ASA (Fosen ASA fra 11.09.2008). Visekonsernsjef i Torghatten ASA fra 01.01.2010. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv, primært i datter- og tilknyttede selskaper. Han har tidligere vært ansatt i Ergo Runit som adm. direktør og som direktør i NSB. Han har også erfaring fra finans og forsikring som rådgiver.

 • Bjørn Laksforsmo

  Styremedlem, aksjonærvalgt.


  Bjørn Laksforsmo er direktør for sjøtransport i Torghatten konsern. Laksforsmo er utdannet ved Sjøkrigsskolen, og har erfaring som offiser og skipssjef i Marinen. Videre har han erfaring fra ulike driftsstillinger i TFDS, senere Hurtigruten, og var administrerende direktør i Torghatten Nord AS fra oppstarten i 2008 og til 2014. Han har også vært administrerende direktør i Troms Kraft Nett AS og Troms Kraft Entreprenør AS.

 • Nils Arnt Lines

  Styremedlem, aksjonærvalgt.

  Nils Arnt Lines er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han var adm. direktør i Fosen Trafikklag ASA i perioden 1984 – 2004 og var tidligere økonomidirektør i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Han innehar flere styreverv, både innen konsernet og i andre sammenhenger.

 • Harry Bøe

  Styremedlem, aksjonærvalgt.
   

  Harry Bøe er adm. direktør i NTS ASA. Et av selskapene i NTS-gruppen er Norsk Fisketransport (NTF). Bøe var en av to gründere bak NTF som han ledet de 10 første årene fra selskapet ble etablert i 2004. Før den tid jobbet han som logistikksjef i Fjord Seafood (1998-2004), som produksjonssjef i Namdal Salmon (1994-1998) og som formann i oppdrettsselskapet Sinkaberg (1984-1994).

 • Børge Lorentzsen

  Styremedlem, aksjonærvalgt.
   

  Børge Lorentzsen er utdannet kaptein ved Bodin vg. skole. Seilte i perioden 1990 til 1994 som styrmann/kaptein i Helgeland Trafikkselskap. Startet opp med egen rederivirksomhet (brønnbåt) i 1994 og var i 2004 en av de 2 grundere som etablerte Norsk Fisketransport AS. Seilte som kaptein på brønnbåtene fra 1994 til 2007. Var daglig leder i Dønna Brønnbåtservice AS fra 1997 til selskapet ble fusjonert inn i Norsk Fisketransport AS i 2014. Har innehatt ulike styreverv i disse selskapene og sitter i dag i styret til Norsk Fisketransport AS. Han er stedfortreder for adm. direktør i Norsk Fisketransport AS. Børge Lorentzsen ble valgt inn i styret i mai 2016.

 • Torfinn Tingstad

  Styremedlem, ansatt valgt.


  Torfinn Tingstad tjenestegjør som matros på MF Geisnes i sambandet Jøa-Ølhammeren. Opperinnelig var han ansatt i Namsos Trafikkselskap, men hans ansettelsesforhold ble videreført til FosenNamsos Sjø i 2008 etter fusjonen av rederivirksomhetene.

 • Kjell Elvheim

  Styremedlem, ansatt valgt.


  Kjell Elvheim er utdannet navigatør og tjenestegjør som skipsfører på M/F "Olav Duun" i sambandet Hofles-Geisnes-Lund. Opperinnelig var han ansatt i Namsos Trafikkselskap, men hans ansettelsesforhold ble videreført til FosenNamsos Sjø i 2008 etter fusjonen av rederivirksomhetene.

 • Børge Antonsen

  Styremedlem, ansatt valgt.


  Børge Antonsen tjenestegjør som matros på  M/S ”Trondheimsfjord 2” i ruten Trondheim-Vanvikan. Han har vært ansatt i FosenNamsos Sjø AS siden 2013.