logo

Søk

logo

Meny

 • Stein Andre Herigstad-Olsen

  Styrets leder, aksjonærvalgt.

  Stein Andre Herigstad-Olsen er utdannet siviløkonom og har hatt ulike stillinger i Torghatten konsern siden 2007. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv i datterselskaper. I perioden desember 2019 - medio oktober 2021 var han konstituert som adm. direktør i FosenNamsos Sjø før han gikk over til ny stilling som adm. direktør i Torghatten AS. Fra 18. oktober 2021 ble han valgt inn som styrets leder i FosenNamsos Sjø.

 • Roger Granheim

  Styrets nestleder, aksjonærvalgt.

  Roger Granheim er utdannet diplomøkonom fra BI. I tillegg har han topplederprogram fra Solstrand/AFF. Han har siden november 2004 vært adm. direktør i Fosen Trafikklag ASA (Fosen ASA fra 11.09.2008). Visekonsernsjef i Torghatten ASA fra januar 2010 og konsernsjef fra mai 2019. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv, primært i datter- og tilknyttede selskaper. Han har tidligere vært ansatt i Ergo Runit som adm. direktør og som direktør i NSB. Han har også erfaring fra finans og forsikring som rådgiver. I oktober 2021 fratrådte han sin stilling som konsernsjef og gikk over til stillingen som leder i Torghatten Group AS.

 • Nils Arnt Lines

  Styremedlem, aksjonærvalgt.

  Nils Arnt Lines er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han var adm. direktør i Fosen Trafikklag ASA i perioden 1984 – 2004 og var tidligere økonomidirektør i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Han innehar flere styreverv, både innen konsernet og i andre sammenhenger.

 • Harry Bøe

  Styremedlem, aksjonærvalgt.
   

  Harry Bøe er adm. direktør i NTS ASA. Et av selskapene i NTS-gruppen er Norsk Fisketransport (NTF). Bøe var en av to gründere bak NTF som han ledet de 10 første årene fra selskapet ble etablert i 2004. Før den tid jobbet han som logistikksjef i Fjord Seafood (1998-2004), som produksjonssjef i Namdal Salmon (1994-1998) og som formann i oppdrettsselskapet Sinkaberg (1984-1994).

 • Anders Gåsø

  Styremedlem, aksjonærvalgt.
   

  Anders Gåsø ble valgt inn i styret i april 2020.

 • Hans Stenseth

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Hans Stenseth er administrerende skipsfører på MF Trondheim. I tillegg tjenestegjør han som skipsfører på MF Munken.  Begge ferjene trafikkerer sambandet Flakk-Rørvik.
  Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mars 2020.

 • Kjersti Helland

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Kjersti Helland er cafeleder i sambandet Flakk-Rørvik. 
  Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mars 2020.

 • Ernst Roy Sæternes

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Ernst Roy Sæternes er skipsfører på MF Olav Duun i sambandet Hofles-Geisnes-Lund.
  Han tiltrådte vervet som de ansattes styrerepresentant fra november 2021.