logo

Søk

logo

Meny

 • Roger Granheim

  Styrets leder, aksjonærvalgt.

  Roger Granheim er utdannet diplomøkonom fra BI. I tillegg har han topplederprogram fra Solstrand/AFF. Han har siden november 2004 vært adm. direktør i Fosen Trafikklag ASA (Fosen ASA fra 11.09.2008). Visekonsernsjef i Torghatten ASA fra 01.01.2010. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv, primært i datter- og tilknyttede selskaper. Han har tidligere vært ansatt i Ergo Runit som adm. direktør og som direktør i NSB. Han har også erfaring fra finans og forsikring som rådgiver.

 • Nils Arnt Lines

  Styremedlem, aksjonærvalgt.

  Nils Arnt Lines er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han var adm. direktør i Fosen Trafikklag ASA i perioden 1984 – 2004 og var tidligere økonomidirektør i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Han innehar flere styreverv, både innen konsernet og i andre sammenhenger.

 • Harry Bøe

  Styremedlem, aksjonærvalgt.
   

  Harry Bøe er adm. direktør i NTS ASA. Et av selskapene i NTS-gruppen er Norsk Fisketransport (NTF). Bøe var en av to gründere bak NTF som han ledet de 10 første årene fra selskapet ble etablert i 2004. Før den tid jobbet han som logistikksjef i Fjord Seafood (1998-2004), som produksjonssjef i Namdal Salmon (1994-1998) og som formann i oppdrettsselskapet Sinkaberg (1984-1994).

 • Anders Gåsø

  Styremedlem, aksjonærvalgt.
   

  Anders Gåsø ble valgt inn i styret i april 2020.

 • Hans Stenseth

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Hans Stenseth er administrerende skipsfører på MF Trondheim. I tillegg tjenestegjør han som skipsfører på MF Munken.  Begge ferjene trafikkerer sambandet Flakk-Rørvik.
  Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mars 2020.

 • Kjersti Helland

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Kjersti Helland er cafeleder i sambandet Flakk-Rørvik. 
  Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mars 2020.

 • Sølvi-Helén Antonsen

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Sølvi-Helén Antonsen har 10 års fartstid i utenriks og innenriks sjøfart som forpleiningsassistent.
  I 2016 ble hun ansatt som mannskapskoordinator i FosenNamsos Sjø.
  I februar 2020 tiltrådte hun stillingen som drifts- og HR-koordinator i selskapet.

  Hun ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mars 2020