logo

Søk

logo

Meny

08:00 avgangen fremskyndes til 07:30

Pga ambulansetur må avgang 08:00 med MF Ytterøy fra Levanger fremskyndes til 07:30 ca. Reisende på 08:35 avgangen fra Hokstad bes være ute i god tid i tilfelle retur med ambulanse blir før rutetid.